Om oss

Rybro Engineering AB är ett företag som ligger i Kvidinge utanför Åstorp och som tidigare hette Roslunds Bil AB. Roslunds Bil var, och kommer återigen bli, namnet för demontering av tyngre fordon där Roslunds Bil är en registrerad bifirma till Rybro Engineering AB. Roslunds Bil AB köptes 1 mars 2007 av Håkan Rydbergh och Robin Brown (därav namnet Rybro). Företaget Roslunds Bil AB förvärvades för att vara bas för montering av Minröjnnigsmaskinen Mine-Guzzler som systerbolaget Rybro International Ltd förvärvat i samband med försäljningen av en Mine Guzzler till Irak år 2005. Mine Guzzler är utvecklad av Bofors Defence. Avsikten med köpet av Roslunds bil AB var att ha en bas för tillverkning av nya ordrar av Mine Guzzler minröjningsmaskiner efter försäljningen 2005 av den första Mine Guzzler maskinen till regeringen i Irak.


Inbördeskrig i Irak och exportrestriktioner som ISP/EU infört även för humanitära minröjningsmaskiner, har förhindrat försäljning av ytterligare Mine Guzzler maskiner med tillverkning inom EU. Konkurrenter till Mine Guzzler har produktion i Schweiz respektive Storbritannien som båda är utanför EU.


Roslunds Bil AB drevs därför vidare som en påbyggare och fortsatte med byggnationer av framförallt kran- och lastväxlare. Roslunds Bil AB, och sedemera Rybro Lastbilar AB, har fokuserat på byggnationer med nya kranar/påbyggnader monterade på miljöklassade chassier för att få lägre investering med samma intjäningsförmåga som motsvarande helt ny lastbil. Under 2022 har verksamheten åter flyttats över till Rybro Engineering AB. Demontering och försäljning av begagnade reservdelar kommer göras under bifirman Roslunds Bil som är en del av Rybro Engineering AB.


Rybro Engineering AB kommer fokusera på reparationer, ombyggnader och service av framförallt lastbilar. Rättigheterna till Mine Guzzler minröjningsmaskin ägs av ett systerbolag till Rybro Engineering AB som heter Rybro International Ltd.


Både Rybro Engineering AB och Rybro International Ltd är helägda dotterbolag till Rybro International AB.

© 2024 Rybro Engineering AB

Rybro Engineering AB