Ytterligare lastbil med stolar monterade av Rybro Lastbilar

Vi har monterat extra stolar i en ny lastbil som skall användas som körskolebil. Vi monterar stolar i lastbilen som därefter registreringsbesiktas med 3 passagerarstolar plus förare. Vi har även monterat extra bromspedal som kan skötas från passageren på högersidan. Utöver denna har vi ytterligare bilar som skall få extra stolar vilka ses på bilden nedan.

0